Básnik

Originálna poetická tvorba rôznych variácií. Snažím sa vytvárať a dosádzať poéziu dnešnej doby do obrazov či videí. Básne sú väčšinou tvorené ako reč prezentovaná publiku, iné sa ťažšie prezentujú, ale vzhľade pôsobia v písanej forme.

Back to top