Kontakt

Radovan Masár

Tel. (SK): +421 944 770 925

radovan.masar@seznam.cz

Neváhajte kontaktovať i pre tvorbu firemných a rodinných videí. V prípade záujmu o podporu umelca môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu:

SK06 1111 0000 0015 4449 5018

Peniaze budú využité na zlepšenie technického vybavenia, vydania ďaľších básnickych zbierok…
Back to top