Dabing

Profesionálne komentovanie reklám, virálových videí či hier a dabing s viac než päť-ročnou skúsenosťou. Talent na rôzne hlasové variácie, ktoré ako komentátor dokážem stvárniť som rozvíjal v Barrandovskom dabingovom štúdiu Zity Kabátovej.

Ukážky:

Back to top